UIrA6 Dette sier kunden om meg | Synsk Medium Maria

Følg meg online for oppdateringer av nyheter

https://www.facebook.com/synskMediumMaria/

Hun er et dyktig medium, og meget treffsikker. Det er ingen tvil om at hun får inn det som stemmer. Jeg vil med glede anbefale Maria

Hilde

 Synsk Medium Maria

Klarsynt Sertifisert Medium

Åpent hele Påsken med sene timer.

( Hurtig tjeneste/ nesten time umiddelbart)