UIrA6 Meditasjon | Synsk Medium Maria

Følg meg online for oppdateringer av nyheter

https://www.facebook.com/synskMediumMaria/

Meditasjon Kveld

 
 
 
 

 Synsk Medium Maria

Klarsynt Sertifisert Medium

Åpent hele Påsken med sene timer.

( Hurtig tjeneste/ nesten time umiddelbart)